Location | Shin-Shizuoka cenova (for english)

Location

Access

[Shin-Shizuoka cenova]

1-1-1 Takajo, Aoi-ku, Shizuoka 420-0839 Shizuoka Prefecture

TEL:054-266-7500